Kinderergotherapie

 

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd op alle gebieden vanzelf. De kinderergotherapeut begeleidt kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten thuis of op school zoals spelen, schrijven, eten, aankleden.

Wij doen dit door te kijken naar wat het kind wil en wat de omgeving van hem/haar vraagt. Wij inventariseren en observeren waarom het kind moeite heeft met een activiteit.
Vervolgens kan door oefenen, spel, advisering en/of aanpassing van de omgeving het uitvoeren van de activiteit worden verbeterd.
Ook kan er een strategie voor het aanleren van motorische vaardigheden worden aangeboden.

 

 

 

 

 

   

T 06 29 391609 (Inge) 06 43 219584 (Marjolein)

E info@kinderergotherapiezip.nl