Verwijzing en vergoeding

 

Verwijzing
Ergotherapeuten behandelen op verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Vaak worden de problemen van het kind het eerst gesignaleerd door de ouders, leerkracht, fysiotherapeut of logopedist.

Vergoeding
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Er wordt maximaal 10 uur per jaar vergoed. Een enkele verzekering vergoedt meer. Het is raadzaam hierover contact op te nemen met uw verzekering.

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan horen wij dat graag uiterlijk 24 uur van te voren. Te laat afgebelde afspraken zullen we bij ouders in rekening brengen.

 

 

 

 

   

T 06 29 391609 (Inge) 06 43 219584 (Marjolein)

E info@kinderergotherapiezip.nl