Behandeling

 

Hoe ziet de behandeling er uit?
 


Vooraf
Voordat de behandeling start, wordt met ouders besproken waar de hulpvraag ligt.
Om in beeld te krijgen wat het kind kan, niet kan, en zou willen, wordt er een observatie en enkele testjes gedaan. Deze observatie duurt ongeveer 90 minuten. Hierbij is er ruimte voor gesprek met ouders, waarin zij hun wensen kenbaar kunnen maken en de kinderergotherapeut uitleg geeft over haar behandelmogelijkheden.

De observatie wordt schriftelijk uitgewerkt en met de ouders doorgenomen. Tijdens dit gesprek zal besproken worden wat wij kunnen bieden. Tevens wordt overlegd of het zinvol is om contact op te nemen met leerkracht, ambulante begeleider, arts en/of andere betrokkenen.Behandelen
Een behandeling kan bestaan uit het oefenen en begeleiden van praktische vaardigheden en is gericht op de motorische en sensorische aspecten van deze vaardigheden. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van spel, bewegingsactiviteiten en praktisch materiaal. Voor het resultaat van de behandeling is het belangrijk dat het kind plezier heeft in wat het doet.

Het uiteindelijk doel is om de dagelijkse activiteiten van het kind te verbeteren.

Een behandeling duurt gemiddeld 45 minuten en is veelal individueel. Voor de toepassing van het geleerde in de praktijk is overdracht naar ouders van belang. Daarom zijn ouders meestal aanwezig bij de behandeling.

De behandeling vindt plaats in de praktijkruimte, maar kan ook op indicatie van de verwijzend arts aan huis gegeven worden. Een bezoek aan school of thuis behoort tot de mogelijkheden.

Enkele behandelprincipes, waar we gebruik van maken:

  • Sensorische informatieverwerking. (Zie “links”)
  • De CO-OP methode. Een methode om motorische leren leuk en leerzaam te maken.

Adviseren
Naast de behandelingen worden er adviezen gegeven aan ouders, leerkrachten en andere betrokkenen over adequate begeleiding van het kind.

De ergotherapeut kan u tevens advies geven met betrekking tot voorzieningen vergoed door WVG, UWV en ziektekostenverzekeraar.

Evaluatie
Na verloop van tijd wordt de voortgang van de behandeling geëvalueerd.
Ter afronding van de behandeling wordt een kort verslag geschreven voor ouders, andere betrokkenen en verwijzend arts.

   

T 06 29 391609 (Inge) 06 43 219584 (Marjolein)

E info@kinderergotherapiezip.nl